Pagini

Spusele lui Budha:“Nu credeţi în buna credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă că un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi.”

luni, 9 ianuarie 2012

ALB STRĂLUCITOR

de adelamarin » Joi Mar 03, 2011 6:45 pm
ALB STRĂLUCITOR
CURENTUL COSMIC SUPREM, SUBTIL ALB STRĂLUCITOR

Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR se manifestă ca o energie extraordinar de pură de un alb intens aproape orbitor şi foarte diafan.
Acest curent suprem, subtil ne rafinează cel mai repede mentalul şi ne revelează splendoarea mirifică a Spiritului ce există în calitatea sa de scânteie divină în fiecare fiinţă umană. Prin amplificarea considerabilă în fiinţă a curentului cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR devine cu putinţă descoperirea esenţei nepieritoare a fiinţei noastre care este Sinele Divin, nemuritor, realitate ultimă, cunoscută în tradiţia înţelepciunii orientale sub numele de ATMAN iar în tradiţia înţelepciunii occidentale este indicată sub denumirea de SPIRIT DIVIN.
Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR încarcă (atunci când este captat în mod perseverent şi suficient de amplificat în aura noastră pentru a genera astfel de efecte) fiecare celulă a corpului nostru material şi chiar atomii componenţi care alcătuiesc structura noastră fizică, cu o putere supremă, unică şi atotputernică, ce provine direct de la DUMNEZEU.
Acest curent cosmic suprem, odată amplificat în aură, face să dispară ca prin farmec toate supărările, mizeriile şi suferinţele de orice fel; totodată el anihilează iluziile vane, halucinaţiile morbide şi ne conduce cel mai repede de la starea iluzorie (în care ne complăcem aglutinaţi de MAYA (iluzie)) către SUPREMA REALITATE în care descoperim ADEVĂRUL şi realizăm plenar veritabila LIBERTATE spirituală. Curentul cosmic suprem ALB STRĂLUCITOR facilitează extraordinar de mult atingerea şi amplificarea stărilor de iluminare divină. Amplificarea sa în aură face cu putinţă apariţia unor stări extraordinar de intense şi profunde de beatitudine, ce se manifestă spontan.
Curentul cosmic suprem subtil ALB STRĂLUCITOR cuprinde integrată într-o realitate unică toate aspectele binefăcătoare ale celor 7 curenţi cosmici, coloraţi subtili pe care i-am studiat anterior. Curentul cosmic suprem subtil alb strălucitor include prin urmare în realitatea sa unică toţi cei 7 Curenţi cosmici subtili coloraţi cât şi cei 5 subcurenţi subtili care reprezintă diferite nuanţe sau combinaţii binefăcătoare caracteristice celor 7 Curenţi cosmici, subtili, coloraţi.
Curentul cosmic suprem subtil ALB STRĂLUCITOR asimilat în mod adecvat în propria noastră aură ne permite să captăm aspectul cel mai înalt, ultim al
energiei solare care face să se amplifice în fiinţa noastră componenta YANG, solară, masculină (+), HA care, împreună cu elementul YIN, lunar, feminin (-),
THA face să apară în noi starea de PUTERE, graţie procesului complex de polarizare a celor două componente prezente în mod egal în universul nostru lăuntric.
Curentul cosmic suprem ALB STRĂLUCITOR facilitează atunci când este proporţional asimilat în fiinţa noastră, reintegrarea în sfera cea mai înaltă, ultimă, divină care este adeseori supranumită Împărăţia Tatălui Ceresc (Dumnezeu).
Acest curent cosmic suprem conferă celui care îl amplifică în Microcosmosul său interior atingerea stărilor de atoputernicie (realizarea etapei de culme în care se atinge PUTEREA NELIMITATĂ care face cu putinţă îndeplinirea a tot ceea ce este benefic posibil fără a încălca vreodată legile divine ale firii) şi omniscienţă (capacitate extraordinară de a şti fulgerător tot ceea ce dorim la un moment dat să cunoaştem datorită rezonanţei instantanee şi perfecte cu respectiva realitate).
Acest curent subtil suprem FACE SĂ CREASCĂ ACUITATEA SIMŢURILOR PARANORMALE şi accelerează ACUMULAREA ENERGIILOR DIVINE.
Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR MĂREŞTE ACURATEŢEA lăuntrică care se manifestă prin grijă deosebită, atenţie mult mai mare şi exactitate în realizarea a nu contează ce acţiune benefică care nu contravine legilor divine.
În LAYA YOGA, curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR facilitează percepţia sunetelor subtile acute (înalte, ascuţite) ale unei YANTRA şi de asemenea el face posibilă ADAPTAREA LA ORICE SITUAŢIE SAU ÎMPREJURARE EXISTENŢIALĂ (DE VIAŢĂ). Curentul cosmic suprem subtil ALB STRĂLUCITOR FACE CU PUTINŢĂ TRANSFORMAREA PRIN ADAPTARE ŞI ARE O GAMĂ EXTRAORDINAR DE VASTĂ DE EFECTE ADAPTATIVE. Curentul cosmic suprem subtil ALB STRĂLUCITOR ne permite să fim adecvaţi şi armonioşi oriunde, oricând şi de asemenea el ne ajută să depăşim cu cea mai mare uşurinţă orice tentaţie sau să triumfăm asupra oricărei ispite.
Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR ne măreşte luciditatea spirituală şi ne face să evităm tot ceea ce este amăgitor şi iluzoriu (MAYA). Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR activează cel mai repede şi cel mai bine centrul cel mai înalt al fiinţei SAHASRARA care asigură legătura cu ABSOLUTUL. Predominanţa în aură a curentului cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR face ca yoghinul respectiv să atingă treapta de Mare Maestru şi înţelept.
Curentul cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR face cu putinţă realizarea Adevărului Ultim prin care ni se revelează o perfectă concordanţă sau armonie între toate cunoştinţele şi experienţele noastre lăuntrice şi realitatea divină obiectivă. Această stare înalt spirituală generează o constantă stare de oglindire fidelă (sau rezonanţă perfectă cu realitatea DIVINĂ) a realităţii obiective divine în gândirea noastră. Cu ajutorul curentului cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR, fiinţa umană transcende adevărurile relative care sunt generate de o reflectare justă, însă aproximativă, parţială, limitată la un anumit nivel (şi care, prin urmare, nu reprezintă adeseori decât o PARTE a realităţii) şi ajunge să reflecte cu fidelitate ADEVĂRUL ULTIM, divin şi obiectiv pentru cel desăvârşit spiritual. Aceasta va face să corespundă perfect conţinutul obiectiv al reprezentărilor şi "oglindirilor" fiinţei umane cu realitatea manifestării divine obiective ce există independent de conştiinţa fiinţei cunoscătoare.
Operarea sistematică şi fuziunea plenară cu acest curent suprem, subtil generează transformări chiar şi la nivel fizic făcând corpul să fie armonios proporţionat şi foarte frumos, astfel încât să arate în final întocmai precum sunt descrise trupurile legendarilor zei.
Acumularea considerabilă în aură a acestui curent suprem subtil face fiinţa umană în cauză să fie permanent adorabilă, fermecătoare, încântătoare şi minunată pentru majoritatea fiinţelor umane obişnuite cu care vine în contact.
În situaţiile în care o fiinţă umană este total sau parţial victima unor acţiuni malefice, paranormale care arată angrenarea a ceea ce se numeşte de obicei MAGIE NEAGRĂ, FARMECE sau VRĂJI, operarea perseverentă cu acest curent suprem, subtil va determina cel mai repede arderea şi distrugerea acestor energii inferioare, răufăcătoare şi în multe conjuncturi, prin amplificarea acestui curent suprem subtil în aura victimei, va surveni ceea ce se numeşte ŞOC ÎN RETUR prin expulzarea farmecelor sau vrăjilor, deoarece energiile malefice orientate către ea vor fi fulgerător eliminate şi se vor întoarce la cel care a realizat acţiunea malefică mult amplificate provocându-i chiar lui FĂRĂ POSIBILITATE DE APĂRARE TOT RĂUL PE CARE EL A INTENŢIONAT SĂ-L FACĂ "VICTIMEI" SALE. Prin operarea cu acest curent suprem subtil, yoghinii avansaţi pot contracara în mod infailibil orice energie malefică satanică sau demoniacă. În întregul Macrocosmos nu există, nu a existat şi nici nu va exista vreodată energie malefică suficient de puternică în a se opune curentului suprem subtil alb strălucitor. Cel care cunoaşte acest secret teribil poate alunga duhurile rele, poate scoate spiritele satanice sau demonii din fiinţele umane care sunt posedate şi poate face să înceteze influenţele malefice într-un anumit loc prin simpla "impregnare" şi "îmbăiere" a acelui loc cu ajutorul curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor.
Curentul cosmic suprem, subtil alb strălucitor este energia fundamentală prin şi cu ajutorul căreia se produc TOATE MIRACOLELE atât în această lume fizică materială cât şi în lumea subtilă astrală. Cu ajutorul acestui curent cosmic suprem subtil acumulat, atât cât este necesar TOT CEEA CE ESTE PERMIS (DE DUMNEZEU) DEVINE CU PUTINŢĂ ŞI SE REALIZEAZĂ LA UN ANUMIT MOMENT DAT. Aceste învăţături secrete rezervate celor puţini sunt cunoscute doar de un număr foarte redus de fiinţe umane pe această planetă.
Prin amplificarea în aură a curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor fiinţa umană realizează extaziată că RAIUL SAU PARADISUL ESTE DE ASEMENEA ŞI ÎN EA ŞI ACUM ŞI TOTDEAUNA. Atunci când îi cerem unui computer să ne dea anumite informaţii şi soluţii el nu poate totdeauna decât să-şi examineze programarea şi în funcţie de programul său dinainte stabilit el ne va oferi un răspuns, în afara programului integrat în el, computerul nostru nu are unde să caute în altă parte. Acelaşi aspect este în general valabil şi pentru omul care nu are prezent în aură curentul suprem subtil alb strălucitor. Când un asemenea om "priveşte" cu mintea el vede în general doar trecutul. Când ne uităm la o floare, la un animal, la o fiinţă umană sau atunci când suntem confruntaţi cu o anumită problemă mintea comună caută imediat informaţii depozitate în arhivele trecutului pentru a le spune cum să vadă şi cum să acţioneze mai departe. Un asemenea om comun şi limitat nu poate face nimic altceva. Dacă un acelaşi om (comun şi limitat) vrea să se proiecteze cu gândul în viitor mintea sa va căuta din nou informaţii în trecut pe baza cărora să poată să estimeze pentru a realiza în final un proiect. Un asemenea om (comun şi limitat care nu are deloc prezent în propria sa aură curentul suprem subtil alb strălucitor) rămâne cu o mare "cantitate" de trecut de care adeseori inconştient el depinde. În plus, el are o mulţime de opinii limitate care îl mărgineşte (datorită fenomenelor de rezonanţă cu care se confruntă ATUNCI) şi astfel în mintea sa se "cristalizează" o mulţime de convingeri mai mult sau mai puţin fantasmagorice cu privire la care el nici măcar nu bănuieşte că ele sunt toate iluzii, neavând nici o altă existenţă ÎN AFARĂ DE ACEEA PE CARE LE-O CONFERĂ MINTEA SA.
Cel care atrage în aură şi amplifică sistematic curentul cosmic suprem subtil alb strălucitor realizează cu o spirituală luciditate că trece dincolo de mental şi, acţionând parcă de undeva de deasupra acestuia, vede cu o claritate uluitoare tot ceea ce este ignoranţă, limitare şi confuzie în această lume. El vede atunci cu detaşare şi clarviziune atât binele cât şi răul, atât sănătatea cât şi boala. El vede cu înţelepciune în ce constă în ultimă analiză luptele şi eforturile, lipsurile şi nevoile. Pentru el atunci viaţa nu mai este o închisoare, nici un câmp de luptă lipsit de sens şi în plus pentru el dispare în întregime teama. Atunci el realizează că înţelege în mod inefabil totul şi intuieşte care este menirea sa adevărată în această lume; în plus el sesizează că niciodată nimic nu este întâmplător şi poate să remarce legăturile secrete care totuşi există între anumite evenimente sau situaţii APARENT DISPARATE pentru cel ignorant şi limitat.
El realizează acum profund şi clar ce este în esenţă DUMNEZEU şi ce rol are în manifestare Diavolul; el sesizează de asemenea altfel ce este lumina spirituală şi ce este întunericul ignoranţei. Aproape instantaneu el conştientizează care este esenţa cea adevărată chiar şi în situaţia confruntării sale cu un milion de credinţe despre tot felul de aspecte, lucruri sau fenomene obiective care adeseori dau naştere controverselor şi dubiilor. El conştientizează spontan eternitatea sub aspectul DURATEI unice în care trecutul, prezentul şi viitorul sunt doar UNA şi realizează că aceasta (DURATA UNICĂ) se află dincolo de fenomene, lucruri şi fiinţe, neavând decât foarte puţin de-a face cu clipa de faţă în care este totuşi PERMANENT prezentă.
Acela care amplifică în aura sa curentul cosmic suprem subtil alb strălucitor depăşeşte cu mult condiţia umană obişnuită (comună) şi capătă o convingere de nezdruncinat că el nu are o identitate separată de Fiinţa sa Spirituală Eternă (ATMAN). Transcenzând egoul limitat şi efemer, el realizează atunci că acesta creează şi perpetuează condiţiile care aduc toate mizeriile, suferinţele şi lupta. Amplificarea acestui curent suprem subtil în aură ne ajută proporţional cu creşterea sa să ne descătuşăm definitiv de ataşamentele noastre faţă de acele convingeri prosteşti care ne înlănţuie cât şi faţă de prejudecăţi aberante sau superstiţii care adeseori ne paralizează liberul arbitru. Curentul cosmic suprem subtil alb strălucitor ne ajută să ne detaşăm atât de realităţile dureroase ale trecutului cât şi de anticipările noastre sumbre sau tragice ale viitorului. Acest curent suprem subtil ne permite să trecem dincolo de toate dualităţile şi, prin amplificarea sa, vom realiza cu atât mai mult că descoperim pacea beatifică în eternitate, pace care nu este niciodată legată de o anumită perioadă de timp ci este permanent prezentă (pentru cel care atinge această treaptă înaltă) chiar şi acum în CLIPA DE FAŢĂ.
Cu ajutorul curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor prezent din abundenţă în aură vom realiza că, pentru a ne descătuşa de trecutul chinuitor care ne încătuşează, este mai întâi necesar să vrem să ne eliberăm complet de el; în al doilea rând vom ajunge să ştim cu luciditate ce anume ne lega de acest trecut şi în al treilea rând vom ajunge să fim dispuşi şi suficient de puternici pentru a depune efortul necesar în vederea acestui eliberări. Prin amplificarea curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor în aură vom constata cu bucurie că trecutul cel dureros se dizolvă aproape spontan atunci când în noi devine intens prezentă, graţie revelării, Fiinţa Spirituală şi acest fenomen se produce la fel cum dispare umbra atunci când este prezentă DIN ABUNDENŢĂ lumina. Umbra nu mai are nici o realitate atunci când Fiinţa Spirituală este prezentă în noi şi la fel se întâmplă ATUNCI şi cu aşa-zisele probleme ale lumii.
Cu ajutorul imens al curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor, rugăciunea către DUMNEZEU devine mult mai intensă iar meditaţia este de o extraordinară profunzime. În plus Fiinţa noastră Spirituală ni se revelează şi fiind dezlănţuită se dilată acum la nesfârşit în Spaţiul infinit care conţine TOTUL. Această dilatare beatifică este comuniunea cu iubirea divină, necondiţionată care nu are nici o limită. Această unire atotcuprinzătoare, sublimă este o prezenţă inefabil mângâietoare care aparent nu are nici o soluţie, dar care totuşi, prin însăşi natura ei, reprezintă toate soluţiile.
Prin amplificarea curentului suprem subtil alb strălucitor în aură raiul sau paradisul devine prezent în noi AICI şi ACUM încetând (numai pentru noi, să mai fie un tărâm îndepărtat în care urmează să ajungem după moarte. Atunci NUMAI PENTRU NOI viaţa devine nemuritoare doar prin simplul şi purul fapt că suntem în fuziune cu VIAŢA DIVINĂ iar lumea şi manifestarea devine pentru noi perfectă aşa cum de fapt EA PERMANENT ESTE PENTRU CONŞTIINŢA LUI DUMNEZEU. Prin amplificarea acestui curent suprem subtil în aură, Libertatea noastră devine şi mai mare atunci când renunţăm DEFINITIV la credinţa în puterea răului.
Textele yoghine secrete menţionează că prin amplificarea conştientă şi fuziunea plenară cu acest curent suprem subtil (alb strălucitor) fiinţa umană atinge cea mai înaltă stare a conştiinţei. Să vedem acum, în continuare, ce este în realitate şi cum poate fi atinsă cea mai înaltă stare extatică a conştiinţei?
Această stare Iisus a numit-o "Împărăţia Dumnezeiască a cerurilor", Sf. Pavel "pacea paradisiacă de dincolo de înţelegere", iar Richard Bucke "conştiinţă cosmică". În învăţătura şcolii medievale budiste ZEN termenul pentru această stare este SATORI sau KENSHO, în timp ce în YOGA ea se numeşte SAMADDHI sau MOKSHA. Sufiţii vorbesc de FANA. Iniţiatul şi iluminatul GURDJIEFF a etichetat-o drept "conştiinţă beatifică obiectivă", în timp ce comunitatea creştină a quakerilor îi spune "lumină extatică lăuntrică".
Psihologul elveţian Carl Gustav Jung se referă la individualizare DIVINĂ în sensul realizării desăvârşirii sau a totalităţii individuale, iar filosoful Martin Buber vorbeşte de relaţia fundamentală EU - TU. Indiferent însă de numele dat acestui vechi şi binecunoscut fenomen uman de culme a culmilor la care se ajunge uneori gradat prin iluminare şi care în final conduce la eliberarea ultimă, după ce am trecut prin fazele specifice de deşteptare şi prin multiple experienţe spirituale divine - toate se referă la o stare extatică de conştiinţă care se deosebeşte radical de înţelegerea noastră banală, obişnuită, de starea noastră de conştiinţă comună din starea de veghe, de mintea noastră de fiecare zi. În plus, toţi sunt de acord în a o numi cea mai înaltă stare beatifică a conştiinţei; ea este în esenţă o percepţie grandioasă care autotransformă şi în plus autentifică unirea noastră totală cu infinitul. Această stare extatică ne permite să trecem dincolo de spaţiu şi timp. Ea este experienţa integrării noastre lăuntrice în eternitate, a unităţii nelimitate cu întreaga creaţie. Simţul condiţionant, social al propriei noastre persoane este anihilat şi înlocuit de o nouă dimensiune a fiinţei care este SINELE NEMURITOR (ATMAN). Eul acesta SUPREM şi divin îşi descoperă identitatea profundă cu întreaga omenire, cu întreaga viaţă şi cu tot universul. Hotarele obişnuite ale eului egotic şi efemer se destramă pe măsură ce conştiinţa noastră se dilată la nesfârşit şi trece dincolo de limitele corpului, ajungând brusc să devină una cu tot ceea ce fiinţează. Eul devine integrat în ceea ce Emerson a numit Sufletul Suprem. Eul nostru limitat şi muritor este anihilat, fiind acum văzut ca o iluzie; tocmai din această cauză odată ajunşi în această stare jocul eului egotic se termină.
Acest mod de înţelegere poate surveni în mod dramatic, cum s-a întâmplat cu Sf. Pavel pe drumul spre Damasc, sau poate veni fără nici un semn exterior aparent al dramei lăuntrice prin amplificarea în aură a curentului suprem subtil alb strălucitor. Experienţa rezultantă prezintă însă similarităţi uluitoare în multe cazuri ce au apărut spontan în întreaga lume şi de-a lungul istoriei. Conform propriei lor mărturii, marii yoghini, sfinţii şi iluminaţii - fiind oamenii care au trăit cea mai înaltă stare a conştiinţei -au simţit cel mai profund simţământ de pace extatică atât în ei înşişi cât şi faţă de alţii şi în final au transmis, celor capabili să intuiască, starea perfectă de armonie cu lumea. După cum scria Dante la sfârşitul Divinei Comedii, ei înţeleg atunci universul ca fiind pus în mişcare de puterea nesfârşită şi divină a iubirii. Ei percep un plan divin cosmic subtil, grandios şi o orânduire morală, opuse aparentului haos şi accidentalului praf interstelar şi intergalactic. Ei văd, la fel ca Hamlet, "o Divinitate eternă, atotputernică şi atotcuprinzătoare care ne formează ţelurile". Acesta este Dumnezeul (sau TAO sau BRAHMAN) a nenumăratelor curente spirituale şi filosofii. În toate cazurile se întâlneşte conştiinţa extatică atotcuprinzătoare că "Eu" şi "Celălalt" sunt unificaţi. Această stare oceanică de fericire şi luciditate îi face pe oameni să fie reînnoiţi, plini de dragoste, înţelepciune, bunătate şi parcă renăscuţi. Ea transformă fundamental şi ireversibil o concepţie predominant funestă şi lipsită de speranţă despre viaţă şi o înlocuieşte cu una în care totul are un înţeles divin plin de dragoste, forţă, armonie şi bucurie. Aceasta se produce deoarece fiinţa umană inundată în aură de curentul suprem alb strălucitor descoperă motivul divin fundamental în tot ceea ce mai înainte erau doar percepţii şi experienţe disparate şi confuze.
La fel de importante ca mărturiile personale au fost observaţiile altora despre marii iluminaţi care au amplificat suficient de mult în aură curentul suprem subtil alb strălucitor. Aproape fără excepţie, ei au fost consideraţi sfinţi, vizionari şi profeţi, fără a mai vorbi desigur de IISUS, BUDDHA, LAO TZE, JACOB BOEHME şi yoghinii RAMANA, MAHARISHI, SIVANANDA, VIVEKANANDA, RAMAKRISHNA, poetul WALT WHITMAN sau scriitorul ALDOUS HUXLEY (în perioada a doua a itinerarului său spiritual). Respectaţi din punct de vedere social şi admiraţi ca veritabile modele umane, ei au manifestat un excepţional curaj, bună dispoziţie, compasiune, clarviziune, integritate, înţelepciune şi sfinţenie. Chiar dacă aparent ei şi-au menţinut caracteristicile oamenilor, toţi aproape fără excepţie s-au remarcat într-un fel special şi au fost uşor de recunoscut printr-o aureolă- uneori literalmente vizibilă ca o lumină alb strălucitoare foarte intensă - care i-a influenţat în bine extraordinar de puternic pe alţi oameni. Totodată, ei şi-au îndemnat fără încetare semenii să se pregătească prin YOGA, dragoste de Dumnezeu, rugăciune, fapte bune, studiul aspectelor spirituale ale fiinţei umane (şi amplificarea acestora la maxim) şi meditaţie pentru a primi cea mai mare binecuvântare divină a vieţii. Aceasta este o binecuvântare paradisiacă şi Dumnezeiască care nu poate fi forţată sau prevăzută; ea este totdeauna o surpriză când se întâmplă să survină în existenţa celui care nu practică conştient YOGA. Totuşi, mulţi eliberaţi sau mari înţelepţi ori YOGHINI susţin că ea trebuie să fie căutată, parafrazând cuvintele lui Iisus, "cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea şi cu toată energia minţii noastre". Cei care au trăit această stare supremă de eliberare extatică au subliniat în continuu că totdeauna vorbele nu pot exprima adevărul însuşi. Adevărul nu poate fi cunoscut decât prin trăire directă, prin iluminare, prin EXTAZ.
Cum poate o persoană să atingă cea mai înaltă stare a conştiinţei fără amplificarea conştientă a curentului suprem subtil alb strălucitor? Există multe uşi care în final conduc, indirect, la aceeaşi cameră. Unele au fost descoperite, altele au fost făurite. Printre situaţiile clasice de declanşare a acestei stări extatice de conştiinţă se numără dansul transfigurator, extatic, postul consacrat lui Dumnezeu, asceza, izolarea perfectă şi interiorizarea senzorială sub ghidarea strictă a unui GURU, excesul amoros supersenzorial cu continenţă perfectă şi sublimare în SAHASRARA, anumite episoade psihotice lucid şi detaşat trăite, traume, naşterea unui copil la femeie, epuizarea extremă şi pur şi simplu contemplarea peisajelor extraordinar de frumoase din natură. Metodele mai sistematice necesită adeseori perseverenţă în amplificarea în aură a curentului suprem subtil alb strălucitor; alte căi spirituale implică disciplină sau includ rugăciunea, diferite forme de YOGA cum ar fi KARMA sau BHAKTI YOGA folosesc practici meditative; se mai pot utiliza: substanţe naturale ce favorizează amplificarea şi dilatarea conştiinţei, autosugestia creatoare, spectacole feerice cu jocuri de lumini, biofeedback, etc. etc.
Pe de altă parte, când omul este pregătit, fiind de fapt în pragul eliberării spirituale, catalizatorul care poate declanşa iluminarea şi extazul poate fi orice: o melodie inspirată şi sublimă, cântecul unei păsări, un pasaj profund transfigurator dintr-o carte, o poezie, dragostea intensă sau adoraţia amoroasă pentru o fiinţă umană de sex opus, etc.
Totuşi, cu excepţia procesului sistematic şi perseverent de amplificare a curentului cosmic suprem subtil alb strălucitor în aură, nici una din metodele enumerate nu este o cale absolut sigură şi garantată în realizarea certă a iluminării şi atingerea stării de extaz (SAMADHI). În ultimă instanţă, în afară de efortul personal, de perseverenţa şi de energia lăuntrică angrenată în această direcţie, mulţi iluminaţi au relevat că iluminarea vine şi spontan atunci când fiinţa umană în cauză este în mod adecvat pregătită, printr-o stare de graţie sau har conferită de una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice sau chiar de mai multe Puteri Cosmice în acelaşi timp, ori chiar de către Divinitate (DUMNEZEU).
Iluminarea şi extazul divin (SAMADHI) relevă că principiul nemuritor (ATMAN), care este cel mai profund şi reprezintă Scânteia Divină sau Spiritul etern, este în acelaşi timp şi cel mai universal. Atunci, la întrebarea "Cine sunt eu?", cel iluminat poate răspunde: "Eu sunt intim unit cu Universul, eu sunt una cu Conştiinţa Dumnezeiască Universală".
Amplificarea în aura fiinţei umane a curentului cosmic suprem, subtil alb strălucitor permite să se realizeze unirea cu ABSOLUTUL. De mii de ani, Absolutul îi atrage pe oameni mai presus de orice. Absolutul este destul de greu de definit şi are sinonime cum ar fii Dumnezeu, Divinul, TATĂL-CERESC, ÎMPARAŢIA CERURILOR, ELIBERAREA, DESĂVÂRŞIREA.
În concepţia creştină, termenul folosit pentru Absolut este Împărăţia Cerurilor care nu este însă ceva spaţial sau temporal, ci este o LUME PARALELĂ (ULTIMUL "CER") la care avem acces atunci când ne aflăm într-o stare extatică de conştiinţă atunci când am trecut dincolo de spaţiu şi timp, fiind din punct de vedere spiritual fuzionaţi cu cea mai înaltă ENERGIE a conştiinţei lui DUMNEZEU pe care o poate atinge omul şi prin graţia divină.
De-a lungul secolelor, Absolutul a fost plenar realizat de o serie de oameni de excepţie, printre cei mai cunoscuţi numărându-se: IISUS, BUDDHA, MOHAMMED, LAO TZE, CHANG TZE precum şi yoghinii: MAHAVIR, RAMAKRISHNA, VIVEKANANDA, YOGANANDA, PAUL BRUNTON etc. Deşi cei care au realizat Absolutul sau s-au unit cu Divinitatea au trăit uneori în vremuri diferite, modul în care ei descriu unirea cu Absolutul este uimitor de asemănător. Această unire beatifică cu Absolutul a început în ultima vreme să intereseze şi psihologia modernă, aceste fenomene fiind în special studiate de psihologia transpersonală. Unul din pionierii acestei psihologii, ABHAHAM MASLOW, din Statele Unite, a studiat cu foarte mare atenţie nu omul bolnav din punct de vedere psihic, ci tocmai omul realizat spiritual sau DESĂVÂRŞIT PRIN UNIREA CU ABSOLUTUL. Iată în continuare caracteristicile principale ale omului DESĂVÂRŞIT PRIN UNIREA CU ABSOLUTUL, care seamănă surprinzător de bine cu caracteristicile remarcate adeseori la fiinţele umane care au realizat Absolutul prin amplificarea extraordinară în aură a curentului cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR.
Onestitatea. Onestitatea de a-ţi exprima liber şi spontan sentimentele superioare, benefice, de a avea încredere în propriile simţăminte stenice, pozitive de umor, de bucurie nemărginită, de iubire în toate relaţiile interpersonale.
Simţul accentuat al umorului care de obicei te face atât să zâmbeşti cât şi să râzi în hohote; umor evident care ţine mai degrabă de situaţie decât de ceva în afara ei, care este mai degrabă spontan decât calculat şi care declanşează o veselie contaminantă; acest aer de umor are ceva cu totul specific şi, cu foarte rare excepţii, nu poate fi niciodată repetat.
Interes social. Cei DESĂVÂRŞIŢI sau realizaţi SPIRITUAL au faţă de fiinţele umane, în general, un sentiment profund de empatie inefabilă, de identificare adeseori uluitoare pentru ceilalţi, de simpatie şi afecţiune, în pofida unor rare izbucniri de nemulţumire în faţa răutăţii, a egoismului, a complacerii celorlalţi în inerţie. Alteori ei dau semne de nerăbdare sau indiferenţă în cazurile evidente de prostie crasă sau inconştienţă continuă.
Iubirea. Cei însufleţiţi de iubire sunt capabili de mai multă fuziune şi dau dovadă de o putere gigantică de a iubi simultan foarte multe fiinţe umane; totodată ei sunt permanent capabili de o participare afectivă, empatică mult mai mare; adeseori ei realizează o identificare afectivă empatică aproape perfectă; la ceilalţi ei reuşesc cu uşurinţă să impulsioneze o ştergere mai rapidă a limitelor penibile ale EGO-ului (aceasta contribuind la revelarea SINELUI SUPREM - ATMAN),
Atenţia. Atenţia la corectitudinea interioară, la natură, la aşa-numitele experienţe extatice "la vârf" ale vieţii. Conform lui MASLOW, cineva are o experienţă "la vârf" când simte o fuziune beatifică totală cu lumea din afară sau cu un anumit aspect al acesteia. Această fuziune îi dă fiinţei umane în cauză o stare de extaz, plenitudine, putere şi chiar o face să trăiască o stare de comuniune cu Absolutul.
Percepţia simultan eficientă. Cei care o au, trăiesc mai mult în lumea reală a naturii decât în masa artificială, himerică, speculativă, sterilă, de concepţii prosteşti, credinţe şi stereotipuri pe care majoritatea oamenilor le confundă cu ceea ce susţine unanim şi crede toată lumea, datorită ignoranţei, superficialităţii sau a prejudecăţilor paralizante.
Prospeţimea plină de candoare a aprecierii. Minunata capacitate de a aprecia la nesfârşit direct, nemijlocit şi în mod candid toate bunurile fundamentale ale vieţii, fiind veşnic transfigurat de armonia intuită, mişcat profund în cele mai, APARENT, banale situaţii, mereu pătruns de o copilărească uimire şi trăind adeseori uluitoare stări de extaz în faţa a tot ceea ce există.
Experienţa la vârf. Sentimentul bucuriei plenare, oceanice. Sentimente inefabile de dezvăluire e unor misterioase orizonturi nelimitate, care se deschid viziunii, sentimentul de a fi simultan mai puternic şi mult mai umil ca înainte, sentimentul de mare extaz şi mirare plină de recunoştinţă faţă de DUMNEZEU, de pierdere a simţului de spaţiu şi de timp şi, în cele din urmă, convingerea că s-a întâmplat ceva extrem de important şi valoros care ne face să ne simţim NEMURITORI şi atotputernici.
Simţul etic. Având un puternic simţ etic, oamenii cu adevărat desăvârşiţi spiritual au criterii morale clare, deseori noţiunile lor despre bine şi rău fiind total diferite de cele convenţionale şi evident prosteşti pe care le au ceilalţi oameni. Ei se concentrează preponderent, mai degrabă asupra ţelurilor decât asupra mijloacelor de a ajunge la ele.
Libertatea. Libertatea totală de a te retrage fără să ţii deloc cont de prejudecăţile mediului social în care te afli şi care exercită presiuni asupra celorlalţi prin aşa-zisele OBLIGAŢII sau manifestarea puterii bucuriei plenare, de a fi detaşat, de a fi oricât de creator ori de a fi complet spontan.
Detaşarea. Nevoia periodică de singurătate Acestora le place efectiv liniştea şi singurătatea deoarece ei pot comunica extatic cu DUMNEZEU prin SUPREMA TĂCERE. Deseori ei se pot menţine total detaşaţi şi obiectivi deasupra luptei, rămânând netulburaţi şi nederanjaţi în situaţii în care ceilalţi nu pot să reziste.
Creativitatea. Un fel special de creativitate sau inventivitate care seamănă mai degrabă cu creativitatea genială, aparent naivă şi universală a copiilor inocenţi.
Spontaneitatea totală. Mai ales la aceste fiinţe umane conduita în aproape toate situaţiile este marcată prin simplitate şi naturaleţe. Ea este totdeauna evidentă în special prin lipsa de artificialitate.
Încrederea. Cei desăvârşiţi spiritual au o încredere de nezdruncinat în misiunea divină, cu totul excepţională pe care o au în această viaţă. Ei au încredere uriaşă în propria persoană, în pofida tuturor influenţelor ostile din afară. Ei au o încredere extraordinar de mare în alţii şi în natură.
Misiunea vieţii. Oamenii cu adevărat desăvârşiţi spiritual intuiesc destul de repede că au, de regulă, o misiune divină în această viaţă; adeseori ei presimt că au o sarcină extraordinară pentru întreaga umanitate, de îndeplinit. Cei care vin să facă invenţii sau descoperiri geniale ştiu încă din adolescenţă că au o problemă de rezolvat, care necesită o bună parte a energiilor lor mentale şi psihice.
Autonomia deplină. La cei desăvârşiţi spiritual se remarcă o permanentă independenţă de cultură superficială, neautentică şi de mediul ambiant gregar şi mediocru. Pentru propria lor dezvoltare şi progresul lor continuu, oamenii desăvârşiţi spiritual depind doar de propriile lor forţe şi de resurse latente pe care le trezesc gradat în propria lor fiinţă şi apoi le captează prin rezonanţă şi fuziune numai din javascript:void(0)MACROCOSMOS.
Spiritul exemplar de îngăduinţă. Aceşti oameni, excepţional evoluaţi spiritual pot accepta, graţie unei transfigurări uluitoare (pe care o exercită permanent) şi a intuirii fulgerătoare în ceilalţi a tot ceea ce este bun şi divin, toate lipsurile şi păcatele, toate slăbiciunile şi relele naturii umane, fără să pună întrebări, în acelaşi mod în care oamenii obişnuiţi (comuni) acceptă în mod spontan toate caracteristicile naturii exterioare.
Aceste caracteristici pe care vi le-am enumerat ca fiind descoperite de psihiatrul american ABRAHAM MASLOW seamănă uimitor de mult cu caracteristicile fiinţelor umane realizate spiritual, adică a celor care îşi dedică viaţa unirii sau fuziunii cu Absolutul prin amplificarea conştient sau inconştient realizată a curentului cosmic suprem, subtil ALB STRĂLUCITOR în aură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu