Pagini

Spusele lui Budha:“Nu credeţi în buna credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă că un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi.”

miercuri, 18 martie 2015

Yoga somnului constientYOGA NIDRA este o modalitate la îndemîna oricui de a intra în rezonanţă cu focarele infinite de forţă subtilă din Univers, aceasta realizîndu-se graţie acestei forme neobişnuite de somn yoghin conştient fără vise în care sistemul muscular, structura nervoasă şi psihicul se află într-o stare de fuziune cu energii benefice, subtile din Univers. În starea autentică de YOGA NIDRA- singură conştiinţa continuă să existe tăcută şi hipervigilentă, răminînd atunci trează, fără gînduri speculative şi fără imagini. În cazul practicii sistemului YOGA NIDRA, doar conştiinţei îi revine sarcina dirijării modalităţii utilizate pentru a ajunge la starea hipervigilentă de somn yoghin fără vise.


Tehnicile utilizate în acest scop în YOGA NIDRA prezintă o considerabilă diversitate. Aceste tehnici nu sînt numai banale modalităţi de a ajunge la o relaxare profundă, căci ele fac posibilă, în acelaşi timp, şi o formă inedită de meditaţie non-intelectuală trăită simultan, euforic, pe mai multe planuri ale fiinţei. După o practică perseverentă a unei anumite tehnici de YOGA NIDRA corect realizată pe un interval de cîteva luni, se remarcă cum viaţa sa interioară începe în mod spontan să se schimbe în bine, fără violenţă şi mai ales fără "SUPRAIMPUNERE" sau efort din partea sa. Adesea chiar şi după 10-12 ore de la antrenamentul în YOGA NIDRA aspirantul se simte mult mai calm decît înainte şi foarte destins aceasta realizîndu-se fără a implica necesitatea permanentă de a se controla; el va remarca, de asemenea, că este mai puţin agresiv şi mult mai curajos .

 

Aceste transformări benefice naturale profunde se produc surprinzător de repede, graţie contactului şi punerii în rezonanţă care survin in timpul acestei forme de somn yoghin, cu planurile superioare de manifestare ale Universului, cu natura noastră reală şi luminoasă, latentă în fiinţa umană ignorantă. Conştiinţa este atunci în stare de receptivitate pasivă. În timpul practicii metodelor YOGA NIDRA nu vor mai exista aproape deloc obişnuitele obstacole în calea manifestării naturii noastre spirituale profunde, care va începe să se facă simţită mai întîi sub forma unei linişti enigmatice şi a unei păci netulburate. În fazele superioare de practică în YOGA NIDRA, vom putea resimţi pregnant o anumită bucurie de a exista, diafană şi luminoasă, nonemotivă adesea, percepînd cum, în întreaga noastră fiinţă, se amplifică o stare de afecţiune universală care iradiază şi transfigurează tot ceea ce se află în vecinătatea noastră atît imediată cît şi îndepărtată.Puţin cîte puţin, printr-o practică perseverentă, corect executată, natura noastră veritabilă, sublimă, înlocuieşte eul egotic, fals şi efemer, dizolvînd aspectele discordante ale personalităţii. Graţie acestei deschideri şi acestei dilatări neobişnuite a cîmpului conştiinţei, complexele şi traumatismele copilăriei, prejudecăţile paralizante şi stările obsesive nu mai pot să subziste căci ele nu mai găsesc în propriul nostru univers lăuntric nici un punct de sprijin şi nici un fel de bază datorită energizării predominante cu energii benefice şi subtile din univers. Fiinţa se degajă în mod progresiv de tot ceea ce o împiedică să trăiască o stare cît mai plenară de armonie: frici inhibiţii, traume, timiditate, lipsă de încredere în sine, etc. şi, puţin cîte puţin, aprofundînd nivelul somnului yoghin conştient,
ajunge în paralel să facă posibilă explorarea aspectelor potenţiale ale conştiinţei, conducînd fiinţa la un nivel sublim unde nota dominantă este calmul profund, armonia plenară cu celelalte structuri ale fiinţei, făcînd cu putinţă apariţia unei stări euforice de bună dispoziţie pe care o inoculăm de la sine şi celorlalţi care se află în imediata noastră apropiere. Bineînţeles, aceste performanţe nu vor fi întotdeauna constante. Uneori ne vom mai putea confrunta cu perioade in care putem "RECĂDEA" în vîrtejul haotic al gîndurilor, imaginilor şi amintirilor, dar în timp, pe măsură ce vom progresa, acestea vor deveni din ce în ce mai puţin importante şi, datorită unei vigilenţe lăuntrice sporite, aceste perioade negative se vor distanţa ştergîndu-se complet sau slăbind în intensitate. Practica plină de succes a lui YOGA NIDRA implică o atenţie hipervigilentă orientată către sine, către simţurile şi reacţiile noastre cele mai intime.
Practica diferitelor tehnici de YOGA NIDRA generează o stare de destindere profundă, calm imperturbabil, linişte lăuntrică, făcînd cu putinţă apariţia unui proces de auto-contemplare ce favorizează considerabil relaxarea.

Tehnicile de YOGA NIDRA ne pun la dispoziţie o gamă nebănuită de elemente şi fenomene subtile ce pot fi utilizate pentru echilibrare şi dezvoltare psihică paranormală. Antrenamentul sistematic în această formă relaxare îl obligă, într-un anumit fel, pe aspirant să trăiască cît mai complet şi plenar în prezent.
Atunci cînd vom practica YOGA NIDRA vom remarca că, în afara trăirilor imediate, nu mai există gîndire referitoare la trecut sau viitor, căci aici ne vom confrunta cu experienţe imediate trăite în PREZENT.
Această capacitate de a trăi intens şi plenar în prezent este o bază oricînd valabilă pentru orice dezvoltare spirituală superioară, căci numai trăind intens în prezent, în noi se poate face linişte, producîndu-se dezgolirea pînă la esenţe energizarea amplă care se produce în urma exersării acestor tehnici, face cu putinţă ca inteligenţa superioară latentă în fiecare fiinţă umană să aibă posibilitatea de a se manifesta spontan în noi. Singura realitate fundamentală ce subzistă în toate aceste trăiri este esenţa absolută a conştiinţei ce reflectă detaşată aceste stări şi pe care unii yoghini avansaţi o numesc MARTORUL SUPREM. Graţie MARTORULUI SUPREM putem pătrunde cît se poate de conştienţi din starea comună de veghe în starea de vis, din această stare de vis trecînd cu uşurinţă în starea de somn fără vise pentru a trece, chiar şi din aceasta, în cele din urmă, în sfera REALITĂŢII ULTIME, sau altfel spus, a trezirii complete spirituale. Practicînd asiduu diferitele forme de YOGA NIDRA vom constata că MARTORUL SUPREM este. constant alături de noi, luciditatea sa extraordinară neslăbind niciodată.

2. CLARITATEA LUMINOASA ASCULTATĂ
Tehnica de execuţie
Fiind în prealabil cît mai profund destins, în poziţia culcat cu faţa în sus, graţie relaxării musculare, psihice şi nervoase şi a prizei de conştiinţă respiratorie, practicantul contemplă lumina care îi traversează pleoapele închise, pînă ce se simte intim unit, fuzionînd cu luminozitatea. Apoi, gradat, laşă uminozitatea să se difuzeze, lent în tot corpul: cap, regiunea gîtului, în cavitatea toracică, de-a 'lungul braţelor, în abdomen, de-a lungul picioarelor pentru ca tot corpul să fie umplut de această luminozitate, ca un balon de săpun. Impregnîndu-se intens, din punct de vedere mental, cu această luminozitate, practicantul se fixează în audiţia hiperreceptivă yoghină despre care am vorbit în prima metodă, ceea ce crează o inefabilă fuziune a percepţiei auditive şi a luminozităţii. Audiţia tăcută se lasă invadată de luminozitate.
Acum practicantul îşi dirijează audiţia în jumătatea stîngă a corpului, apoi gradat, el îşi extinde lent audiţia către stîngă în cameră, ca şi cum ar asculta spaţiul. Apare atunci senzaţia delicioasă că spaţiul se infiltrează şi se amestecă în audiţie pe măsură ce calitatea audiţiei se ameliorează. Practicantul continuă în acest mod dilatarea sferei luminoase pînă cînd audiţia atinge peretele din stîngă al camerei ca şi cum ar asculta însăşi suprafaţa plană a zidului.
Apoi acelaşi exerciţiu se practică pornindu-se de la audiţia hiperreceptivă yoghină în jumătatea dreaptă a
corpului şi în final, audiţia spaţială se extinde sferic pretutindeni în cameră la stîngă şi la dreapta, în acelaşi timp ca şi cum am asculta pereţii de la dreapta şi de la stîngă, din faţă şi din spate in mod simultan. 

EFECTE: Practica metodei provoacă o remarcabilă lărgire a cîmpului conştiinţei, diminuînd şi anihilînd turbilonul mental al gîndurilor şi imaginilor haotice şi obsesive. Practicantul începe să înţeleagă prin experimentare directă că nu e limitat numai la funcţionarea fiziologică, cerebrală şi intelectuală, ci că,conştiinţa sa depăşeşte cu mult aparenţele limitări mentale şi contururile corporale. Acesta produce o stare de indescriptibilă uşurare, căci începem să înţelegem prin experimentare directă cum putem scăpa de agitaţia neîntreruptă şi tiranică a mentalului. Datorită audiţiei hiperreceptive spaţiale şi a lărgirii neobişnuite a sferei de conştiinţă, barierele EULUI iluzoriu se subţiază şi se rarefiază, iar acest fenomen permite un contact mai direct cu planurile de manifestare ale fiinţei, stare care permite trezirea şi amplificarea capacităţilor telepatice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu