Pagini

Spusele lui Budha:“Nu credeţi în buna credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă că un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi.”

joi, 5 mai 2016

Visele şi interpretarea lor


ImprimareE-mail

Scris de Editor VOPUS   
Mama Divina Magiciana Elementala
Din timpuri imemoriale omul s-a simţit profund impactat de trei fenomene, care de-a lungul istoriei au fost constante: NaştereaMoartea şi Visele. Fără îndoială că această temă este fascinantă pentru că preocupă pe toată lumea. Toate fiinţele umane visăm sau măcar o data am visat, am avut vise care e posibil sa ne fi marcat viaţa într-un anumit moment.
Marile civilizaţii dădeau o foarte mare importanţă viselor. Egiptenii considerau fenomenul visului ca fiind o micuţă moarte. Un alt exemplu ne este dat de către Sacerdoţii lui Apollo, în cetatea Corintului, Grecia, care, îi aduceau pe bolnavi într-o stare de somn şi prin intermediul unui fel de hipnoză ordonau bolnavului să cerceteze în Lumea Viselor cauza bolii sale. Acest lucru era cunoscut ca OniroterapieBiblia, în Vechiul Testament, ne oferă numeroase pasaje onirice şi subliniază importanţa lor. Astfel se vorbeşte despre Iosif care a descifrat cei şapte ani imbelşugaţi şi cei şapte ani de sărăcie, care s-au abătut asupra Egiptului din acele timpuri. In cadrul aceluiaşi context nu trebuie să uităm visul lui Iacob în care a văzut o scară ce se întindea de la Pământ la Cer pe care urcau şi coborau îngeri. Aceasta este o vie aluzie la Spaţiul Hiperdimensional ce leagă Lumea noastră Tridimensională cu Lumile Superioare de Conştiinţă.
Filozofia Greacă, prin intermediul lui Platon, afirmă că lumea viselor este mai reală decât lumea formelor sau a vieţii cotidiene. El spunea că "Omul se cunoaşte după visele sale". Această afirmaţie a fost confirmată ştiinţific mult mai târziu de către Psihanaliza lui Sigmund Freud şi a lui Carl Gustav Jung. Acesta din urmă a ajuns la concluzia că "în vise există un conţinut plin de mesaje care caută să dezlege enigmele care ne învăluie existenţa". De-a lungul istoriei de multe ori au intervenit visele, şi aici este cazul Calpurniei, soţia lui Iulius Cezar, înainte ca acesta din urmă să fie asasinat; de asemenea, Abraham Lincoln şi-a visat propria moarte cu o săptămână înainte de tragedie. Descoperirile marilor chimişti îşi au originea în visele lor, cum este cazul lui Mendeleev, care a alcătuit Tabloul Periodic al Elementelor în urma unui vis.
Enigmele viselor
Astăzi, există foarte multe cărţi în care se explică mai mult sau mai puţin simbologia onirică. Totuşi, trebuie spus că este imposibil să se elaboreze un ghid unic de interpretare a viselor. Din acest motiv, Gnoza, ne spune că ştiinţa fundamentală a interpretării viselor trebuie bazată pe următoarele Legi: Legea Analogiilor FilozoficeLegea Analogiilor ContrariilorLegea CorespondenţelorLegea Numerologiei şi a Kabalei Simbolice şi Fonetice. Cu aceste unelte putem deschide drumul în încâlceala interpretărilor onirice.
Este adevărat că nu toate simbolurile care se manifestă în vise au o semnificaţie transcendentă sau ocultă, întrucât multe vise sunt rodul impresiilor succesive care au saturat, pe durata zilei, centrii maşinii umane. Acestea sunt ceea ce Gnoza numeşte vise pur mecanice. Astfel există vise mecanice relaţionate cu centrii intelectual, emoţional, motor, instinctiv şi sexual. De asemenea există vise simbolice şivise profetice.
Totusi, V.M. Samael Aun Weor ne avertizează că interpretarea viselor nu este credibilă şi nu are profunzime dacă tălmăcitorul, în prealabil, nu a realizat asupra sa o muncă psihologică, o auto-critică şi o auto-corectare permanentă. Interpretarea simbolurilor este foarte delicată, de aceea simbolurile trebuie să fie analizate cu detaşare, fără superstiţie, răutate, neîncredere, orgoliu, vanitate, fanatism, invidie, lăcomie, gelozie, duşmănii, idei preconcepute, etc. Samael Aun Weor subliniază faptul că interpretarea oricărui vis "trebuie să fie teribil de analitică, extrem de ştiinţifică şi în esenţă mistică". Cititorul este invitat să studieze opera lui Artemidor din Efes intitulată "Interpretarea Viselor", să cerceteze "Psihologie şi alchimie" operă scrisa de C.G. Jung, în care arată cât de bine cunoştea el sufletul uman, şi mai ales să investigheze în mod profund învăţăturile gnostice.
Din toate acestea se va putea dobandi ceea ce este numit "Cunoaşterea", iar pentru a se transforma într-un adevărat oniromant, într-un adevărat înţelept, devotul nu trebuie să uite niciodată trei lucruri :să gândească corect, să simtă corect şi să acţioneze corect.
Interpretarea viselor, Carl Gustav Jung

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu