Pagini

Spusele lui Budha:“Nu credeţi în buna credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă că un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi.”

miercuri, 22 iunie 2016

Tendințe în construcția armelor psihotronice


Inamicul nevăzut - arma psihotronică

Inamicul nevăzut – arma psihotronică
By dr. Emil Străinu & Timothy Green Beckley
În ultimul timp se constată în întreaga lume o adevărată efervescenţă în domeniul proiectării, experimentării şi utilizării armamentului psihotronic la cele mai diferite categorii de structuri militare şi de securitate. Astfel, armata americană a pus la punct o nouă armă, capabilă să inducă durere la distanţă prin “expandarea” unei bule de plasmă (gaz încărcat electric) chiar lângă persoana-ţintă. Noul tip de armă, ce are la baza funcţionării un laser, nu provoacă răni, dar subiectul este cuprins de dureri cumplite care practic îl paralizează pentru o bună perioadă de timp.Ştirea, apărută în publicaţia „The Daily Telegraph” (care citează site-ul US Freedom of Information Act), mai spune că arma cu impulsuri electromagnetice a fost testată cu succes pe animale şi va putea fi folosită nu doar împotriva militarilor adverşi – în timp de război –, ci şi împotriva propriilor cetăţeni în caz de revoltă sau stări de anarhie. Conform proiectului, arma cu proiectile pulsatorii de energie a fost  distribuită trupelor antitero şi de securitate începând cu anul 2007. Ea poate atinge ţinte aflate până la doi kilometri depărtare.
O tehnologie ce ridică unele probleme de etică
Cercetătorii care au analizat proiectul spun însă că tehnologia ar putea fi folosită şi ca metodă de tortură, ceea ce ridică unele probleme de etică şi de procedură de utilizare celor care vor folosi această armă, cât şi celor care vor autoriza producerea şi folosirea ei.
O altă direcţie de referinţă în proiectarea şi producerea armelor neletale o constituie utilizarea unor proprietăţi distructive sau „agresive” pentru corpul uman ale radiaţiilor spectrului electromagnetic.
În particular, este vorba de acţiunea undelor electromagnetice de anumite frecvenţe (lungimi de undă), emise cu o anumită intensitate şi modulate adecvat. Acestea pot avea un impact atât de puternic asupra ţintei umane, încât o dereglează pur şi simplu datorită efectelor neuronale asupra activităţii sistemului nervos central. În mod normal, câmpul magnetic terestru pulsează, în general, cu o frecvenţă ce se situează în jurul a 7,5 Hz. Această frecvenţă este apropiată de una dintre frecvenţele electromagnetice fiziologice ale aşa-numitelor unde alfa emise de creier.
Transmisiuni dirijate asupra țintei umane
Între pulsaţiile câmpului electromagnetic terestru şi cele ale creierului se stabileşte astfel un raport de rezonanţă. Aceasta face ca atunci când apar erupţiile solare ce perturbă ritmul de pulsaţie a câmpului geomagnetic terestru, să inducă – tocmai prin rezonanţă – modificări patologice ale activităţii creierului. Aşa se explică creşterea ratei accidentelor cerebrale şi a celor cardiace apărute în perioadele soarelui activ ce au o ciclicitate în jurul a 11 ani. Plecând de la aceste constatări, tehnicile psihotronice de influenţare psihoactivă recurg la transmisiuni dirijate asupra ţintei umane a unui (unor) fascicul(e) de unde electromagnetice purtătoare din domeniu 5-30 MHz, emis cu o putere de circa 10-40 MW, fascicul care este modulat în domeniul frecvenţelor ultrajoase între 5 şi 15 Hz.
Active Denial System (ADS) este o armă neletală, proiectată special pentru împrăştierea mulţimilor violente dar şi pentru alungarea inamicilor. Dispozitivul foloseşte o rază invizibilă focalizată ce provoacă o „senzaţie intolerabilă de fierbinţeală”.  În prezent este folosită de armata  SUA în Afganistan.
Active Denial System (ADS) este o armă neletală, proiectată special pentru împrăştierea mulţimilor violente dar şi pentru alungarea inamicilor. Dispozitivul foloseşte o rază invizibilă focalizată ce provoacă o „senzaţie intolerabilă de fierbinţeală”. În prezent este folosită de armata SUA în Afganistan.
Se constată astfel că acest gen de fascicule din domeniul 6,67 şi 6,26 Hz, interferând sistemul nervos al ţintei tocmai în domeniul activităţilor psihoactive, îi dereglează activitatea prin procesul de rezonanţă. Astfel de fascicule pot fi emise cu uşurinţă nu numai prin sisteme speciale, ci şi prin alte procedee de transmitere a semnalelor electromagnetice aşa-zis domestice – TV, radio, telefon fix sau mobil – şi chiar prin reţeaua de distribuţie electrică!
Se încerca modificarea comportamentului Gurului Koresh. Deoarece americanii solicitau întreaga tehnologie, din care o parte fusese lăsată în Rusia, afacerea nu s-a încheiat. Cercetările privind realizarea unor astfel de arme exotice sunt demarate şi în SUA. Deoarece aceste investigaţii încalcă normele deontologiei cercetării ştiinţifice şi uneori a aceluia de drept, în speţă dreptul umanitar, Curtea Supremă a SUA a aprobat încă din anul 1985 ca CIA să nu divulge numele savanţilor şi cercetătorilor implicaţi în această crudă cursă a distrugerii psihotronice.
Influențarea conștiinței Umane
Pe această linie se înscriu şi cercetările privind influenţarea conştiinţei umane cu ajutorul radiaţiilor unui fascicul de tip radar ce s-au efectuat în cadrul Laboratoarelor Brookhaven din zona Long Island. Folosind un radar de tip ASAGE modificat, preluat de la batalionul radar D 773, proiectul numit MONTAUK, demarat încă din anul 1970, a fost orientat în direcţia investigării asupra psihicului uman a acţiunii radiaţiilor de tip radar, în condiţiile producerii de experimente similare experienţelor efectuate în ceea ce presa a denumit „Efectul Philadelphia”.
Caseta 2
Martin Lenhardt
Substituireaconștiinței
Investigaţii de această natură au fost făcute şi în direcţia substituirii conştiinţei unui subiect cu a altuia în baza principiilor “android” şi „cyborg” pe care le-a postulat F.E. Beardem. Acesta consideră că biocâmpul unui anumit subiect se găseşte în strânsă legătură cu biocâmpurile celorlalţi prin conexiunile existente într-un hiperspaţiu, un univers de tip holistic intersectat cu cel în care ne situăm. Prin mijlocirea hiperspaţiului se realizează o comunicare în anterioritatea şi posterioritatea temporală.
De altfel, investigaţiile actuale în acest domeniu, începute încă din decada anilor ’40 de către Harold Burr în Anglia, caută să aplice, în tehnicile psihotronice, cuceririle teoretice şi achiziţiile fizicii cuantice. Să menţionăm faptul că investigaţiile aplicaţiilor psihotronice, în corelaţie cu cercetări de biologie aplicată, sunt iniţiate, experimentate şi folosite de diversele compartimente ale Pentagonului, CIA, FBI, NSA şi pentru protecţia personalităţilor ce este asigurată de către Secret Service .
Primele arme de acest tip au fost cele cu infrasunete şi au fost experimentate cu mai multe decenii în urmă. Experienţele au continuat cu studierea efectelor propagării undelor sonore în spaţiu şi cu modalităţile de protecţie a personalului ce lucrează cu astfel de instalaţii. S-au creat unde complementare, egale cu jumătate din frecvenţa undei purtătoare, care se formează într-un tub lung de 25 de metri din beton. Prin acţionarea unui turbopropulsor în axul tubului, s-a ajuns la frecvenţa de 3,5 Hz! Cele mai periculoase pentru om s-au dovedit a fi undele cu frecvenţe de 6-7 Hz, care fiind emise cu o putere de un megawat au o rază de acţiune de peste 10 km. S-a creat şi o instalaţie mobilă, dispusă pe platforma unui autocamion, ce poate acţiona până la 8 km.
„Tunul bas“, o armă cu efecte letale
Deşi s-a căutat să se păstreze secretul cu străşnicie, cu timpul au început să se afle tot mai multe lucruri despre tunul bas. S-au experimentat o serie de generatoare cu ultrasunete ce produc oscilaţii deosebit de puternice cu frecvenţa egală cu frecvenţa bătăilor inimii luptătorilor. După ce se realizează intrarea oscilaţiei create în mod artificial în rezonanţă cu frecvenţa cordului combatanţilor, frecvenţa generatorului sonic se micşorează lin către zero până la oprire, antrenând în mod nemijlocit stopul cardiac şi, implicit, moartea tuturor persoanelor din raza de acţiune a instalaţiei.
Caseta 3
George Constantinescu
De precizat că aceste efecte se produc chiar asupra oamenilor adăpostiţi în cazemate subterane, în autovehicule, sub apă etc. dacă ei se găsesc în raza de acţiune a generatorului. Oricât de sofisticată ar fi, tehnica militară este scoasă din funcţiune pe raza de acţiune a „tunului bas”, devenind o simplă grămadă de fier, dacă este neprotejată special împotriva acestor efecte. Efectele pentru om sunt letale, la energii mari producându-se spargerea vaselor de sânge, ruperea organelor interne, mergând până la fărâmiţarea oaselor.
Invenţia a trecut oceanul, în SUA, unde, în perioada Războiului Rece, pe plajele favorabile desantului maritim, s-au construit astfel de instalaţii deosebit de puternice. Când ziariştii americani au întrebat la ce folosesc uriaşele tuburi de beton de pe plajă, li s-a răspuns că sunt ţevi de canalizare şi irigaţii! Aceasta în mijlocul vestului fierbinte şi arid al Americii!
„Tunul sonic” al ing. George Constantinescu
Şi, dacă nu v-am trezit curiozitatea, vă putem spune că românii au descoperit cu mult înainte aceste efecte prin persoana inginerului George Constantinescu. El a realizat cu foarte mult timp înainte experienţe asemănătoare, astfel că pe coperta revistei „Energia” nr. 2 din 1921 este prezentată imaginea artistică a unui tun sonic ale cărui descriere şi funcţionare sunt înfăţişate în publicaţia menţionată.
Pornind de la aceste cercetări, s-au dozat frecvenţele şi puterile folosite şi a rezultat o întreagă familie de arme neletale cu infrasunete, unele dintre ele, experimentate cu succes, intrând în dotare. Primele arme care folosesc câmpurile electromagnetice sunt derivate din unele aparate medicale!
În numărul din 4 aprilie 1978 al periodicului “Newsletter” apărea, sub semnătura lui R.C. Beck, articolul „Extreme Low Frequency Magnetic Fields are EEG Entrainement”, în care autorul analiza efectele pe care câmpurile electromagnetice de foarte joasă frecvenţă le exercită asupra fiziopatologiei omului, cu referire expresă asupra encefalogramelor.
În viziunea autorului, câmpurile de extrem de joasă frecvenţă, cuprinse între 6,67 şi 6,26 Hz, provoacă stări confuzionale şi angoase, depresii, tensiuni, greţuri, lungirea timpilor de reacţie, desincronizări ale (electroencefalogramei) EEG, însoţite şi de alte tulburări neurovegetative.
În acelaşi timp, câmpurile oscilatorii de 7,83-8,0 şi 9,0 Hz au capacitatea de a induce diminuarea stărilor de angoasă şi a tensiunilor. Se consideră că frecvenţele domeniului de extrem de joasă frecvenţă (ELF – Extreme Low Frequency) sunt purtătoare pentru mesajele extrasenzoriale, cum ar fi cele telepatice, telechinezice, radiestezice şi, în general, psihotronice.
Conform datelor din reţeaua Internet, firma Cyberkinetics Inc. (SUA) a primit aprobarea pentru experimentarea pe fiinţa umană a unor cipuri revoluţionare. Unul are capacitatea de a permite celui ce-l are implantat să citească gândurile persoanei ce o priveşte, iar al doilea permite comanda maşinilor cu puterea minţii.
Armele psihotronice cu rezonanță Schumann
Ruşii au realizat un cip ce are ascunsă în una din secvenţele de programare un miniprogram nedetectabil şi cunoscut numai de proiectant care poate fi acţionat printr-un stimul intern (virus, comandă temporizată etc.) sau comandă externă (radio, TV, reţele PC sau chiar prin reţeaua electrică) şi care creează un mesaj subliminal ce acţionează asupra ochiului operatorului PC creându-i stimuli creierului şi condiţii metabolice ca într-un timp extrem de scurt acesta „să sufere un atac cerebral sau infarct miocardic”, după care defectează iremediabil şi PC-ul!
Observaţii efectuate de către serviciile secrete americane au stabilit, pe de altă parte, faptul că în fosta Uniune Sovietică, începând din vara anului 1978, au avut loc experimente de utilizare a câmpurilor cu putere de 5-15 MW. S-a constatat că acest gen de transmisiuni sunt capabile să interfereze cu organismul uman, producându-i modificări psihoemoţionale.
Având o putere de 25-30 de ori mai mare decât cea a câmpului geomagnetic terestru, aceste radiaţii acţionează tocmai prin intermediul acestuia, modificându-l în zona de acţiune a generatoarelor de acest tip, şi acţionează direcţional asupra ţintei alese. Plecând de la acest principiu s-au realizat armele psihotronice cu rezonanţă Schumann. Cercetări începute încă în anul 1957 de către W.O. Schumann au demonstrat faptul că între scoarţa terestră şi ionosferă, adică pe o înălţime de circa 80 km, atmosfera din jurul Pământului delimitează o cavitate rezonantă în care se poate decela existenţa a cinci frecvenţe electromagnetice naturale fundamentale ale câmpului geomagnetic terestru şi anume: 7,8; 14,1; 20,3; 26,4 şi 32,5 Hz, care, pe de o parte, sunt influenţate de activitatea cosmică, în principal cea solară, iar pe de altă parte, influenţează, la rândul lor, rezonant, fiziologia şi activitatea organismelor vii.
Caseta 1
Vladimir Gavreau
Dintre cele cinci frecvenţe fundamentale ale zonei de rezonanţă Schumann, prima, şi anume cea de 7,8 Hz, exercită influenţa cea mai puternică asupra organismului uman. Acest lucru se datorează faptului că una dintre frecvenţele de bază ale activităţii cerebrale umane se realizează prin producerea unor pulsaţii electromagnetice ale creierului cu o valoare nominală de aproximativ 7 (Hz) cicli/secundă. Aceste pulsaţii cerebrale se găsesc într-un raport de continuă rezonanţă Schumann. Prin modificarea parametrilor acesteia, datorită fenomenului de rezonanţă indusă, se produce o modificare implicită a activităţii cerebrale umane.
 „Zgomotul” emis poate cauza efecte dramatice
Este ceea ce se întâmplă în mod natural atunci când se produc exploziile solare, vizibile sub forma petelor solare şi care sunt urmate, de obicei, de creşterea incidenţei unor afecţiuni, în special de tipul infarctului miocardic şi hemoragiilor cerebrale. În mod artificial, acelaşi proces poate fi indus şi prin utilizarea locală a câmpurilor de extrem de joasă frecvenţă ce produc apariţia tulburărilor descrise mai sus.
Dar nu numai frecvenţele zonei de extrem de joasă frecvenţă a spectrului electromagnetic au o asemenea influenţă. Şi undele acustice emise în gama de 7 Hz acţionează rezonant asupra creierului uman, producând un tablou clinic asemănător, în funcţie de intensitatea zgomotului emis putând avea, potenţial, efecte şi mai dramatice.
Sunt cunoscute diverse cazuri de acţiuni psihotronice, dintre care se pot menţiona bombardamentul Ambasadei SUA din Moscova cu microunde în 1972, când s-au îmbolnăvit de leucemie sau cancer peste 70% din personalul ambasadei între care şi ambasadorul Jack Anderson, majoritatea murind în scurt timp. Datele au fost dezvăluite cu ocazia deconspirării Proiectului „Pandora” de către CIA.
Neurofonul, un aparat revoluționar ținut la secret
Percepţia holografică se face prin funcţia creierului de a decodifica semnalele primite, neurofonul stimulând nervii receptori din ţesutul epitelial cu semnale codificate digital corespunzătoare receptării de către creier a informaţiei auditive care a fost codificată. Aparatul a fost utilizat cu succes şi în cazul persoanelor cu nervul auditiv afectat (surde).
Cu neurofonul s-au făcut studii de recepţie stereo a unor sunete cu frecvenţă decalată (300 Hz şi 330 Hz) care în mod normal se combină şi generează efecte auditive la nivelul urechii interne (la Tufts University, de către dr. Dwight Waybe Bateau, şi la Monroe Institute).
S-au putut induce, de asemenea, stări psihice corespunzătoare undelor cerebrale alpha, beta, theta, transmiţând semnale acustice corespunzătoare acestor unde cu neurofonul. Începând cu anul 1996, neurofonul a devenit bun pentru publicul larg, după ce a fost ţinut ca secret militar de armata SUA. Autorul a obţinut pentru acest aparat brevetele US 3393279, US 3647970 şi US 756124.
În Cehoslovacia au fost înregistrate şi studiate cazuri de persoane care pot „auzi” cu vârful degetelor, iar în Rusia şi România s-au înregistrat cazuri de persoane care „văd” cu vârful degetelor. Generatorul orgonic portabil, produs şi comercializat în SUA, este simplu de realizat şi are formă de cavitate rezonantă cu straturi alternante de folii din tablă de oţel şi de pâslă (3-5 straturi) şi este introdus într-o carcasă din lemn paralelipipedică cu deschidere la unul din capete – pentru emiterea radiaţiei de unde staţionare formată în interior. Sau, în altă variantă, sub formă de straturi de plasă de sârmă fină alternând cu straturi de pâslă, cavitatea rezonantă astfel formată fiind introdusă într-o carcasă din tablă de oţel perforată. Pâsla este îmbibată în ulei vegetal. Carcasa din lemn sau pâslă poate fi înlocuită şi cu plastic. Carcasa din lemn sau pâslă poate fi înlocuită şi cu plastic. Suprafaţa interioară e recomandabil să fie din tablă de oţel galvanizată sau lăcuită cu şerlac.
În altă variantă, generatorul organic e construit sub formă tubulară, din minimum trei straturi de plasă de sârmă fină alternând cu straturi de folie de polietilenă. Deschiderea cavităţii de generator orgonic e preferabil să fie suficient de mare pentru a include un pahar sau o sticlă cu lichid comestibil pentru energizare.
În 1990, profesorii Steven Koali şi William Lyman de la Colegiul Enstein de Medicină din New York au arătat că microcurenţii electrici de 50-100 microamperi pot altera suprafaţa exterioară a proteinelor virusului HIV şi preveni ataşarea lor de receptorii biologici, nemaiputând fabrica o enzimă esenţială pentru reproducerea lor.
Impulsuri electromagnetice pentru celulele sanguine
Cercetări efectuate de Bob Beck privind durata medie de viaţă a celulelor sanguine au arătat că în timp ce durata medie de viaţă a celulelor sanguine ale sângelui normal e de circa 4 zile, celulele sanguine tratate cu microcurenţi electrici trăiesc câteva luni. S-a arătat, de asemenea, că microcurenţii nu distrug celulele sanguine şi că prin microcurenţi de inducţie se pot neutraliza în cantitate mare paraziţi, viruşi şi microbi, putând fi astfel curăţat sângele pe cale electromagnetică. Ascultarea unor transmisii modulate prin microunde se bazează pe faptul că senzaţiile auditive se transmit la creier sub formă de impulsuri electrice, care pot fi transmise creierului şi direct cu ajutorul undelor electromagnetice.
Dr. Frey a descoperit că atunci când microundele de 300-3.000 Mhz sunt pulsate (emise) la rate specifice, creierul uman poate auzi aceste impulsuri ca şi cum ar fi emise din spatele capului. Cercetările au arătat că microundele sunt oscilaţii ale creierului (receptate ca purtătoare de informaţie) în zona temporală a creierului, în faţa urechilor, efectul fiind aparent rezultatul presiunii undelor electromagnetice asupra ţesuturilor nervoase care sunt în legătură cu receptorii neuronali din urechea internă. Microundele pot stimula şi direct celulele nervoase ale căilor neuronale ale simţului auditiv.
Frecvențe capabile să genereze comenzi hipnotice
O tehnologie de inducere de voci recepţionate direct la nivelul creierului cu microunde modulate a fost dezvoltată de dr. Joseph Shorp în 1973 la Walter Reed Army Research Institute folosind microunde pulsate conform audiogramei informaţionale reproduse. În cadrul acestor cercetări au fost utilizate şi game de frecvenţe de microunde purtătoare capabile să genereze hipnotizarea subiectului de către dr. Sidney Gottlieb prin transmiterea de comenzi hipnotice la nivel de subconştient.
Se afirmă că armata SUA posedă deja arme nonletale de control al minţii cu infrasunete, microunde şi cu emiţători de radiofrecvenţă bazate şi pe efectul de antenă al corpului uman la frecvenţe de 70-100 Mhz, fiind folosite experimental. Se consideră că şi comunicările telepatice între doi indivizi se bazează pe comunicarea prin microunde modulate produse de neuroni.
Utilizarea armelor de producere a vocilor mentale prin microunde modulate se poate face prin acţiuni subconştiente fie prin comenzi hipnotice, fie prin interogaţii, perturbări interogative sau bazate pe injurii, blesteme etc. (precum şi cazurile clasice de vrăjitorie, practica woodoo etc.), inducere de eafecte negative prin ameninţări, război informaţional, informatic sau imagologic etc.
Microunde purtătoare modulate cu voci mintale  
Sunt cunoscute cazuri de atac la persoană cu astfel de arme, cum ar fi cel al taiwanezului J.Wang, care în 1980, urmărind ca soţiei să-i fie înlăturată influenţa în firma transnaţională pe care o conducea şi pentru a-i anihila obiceiul de a divulga secrete ale afacerilor unor terţe persoane (voit sau involuntar), cu sprijinul securităţii taiwaneze a iradiat-o pe aceasta cu microunde purtătoare modulate cu voci mintale şi de inducere de hemoragii cerebrale, astfel încât i-au indus un comportament paranoic de persoană nebună.
Dar în urma “tratamentului” administrat, J. Wang însuşi a decedat din cauza hemoragiilor cerebrale, iar soţia sa, refăcută mintal după o internare îndelungată în spital, a emigrat în Statele Unite, unde a fost în continuare urmărită şi iradiată de taiwanezi pentru a fi eliminată definitiv din afaceri de către clanurile concurente.
Un alt exemplu de atac cu arme de inducere mentală cu voci cu microunde este cel al unui chinez stabilit în 1994 în SUA, care şi-a ucis soţia la îndemnul unor voci care, în viziunea lui mentală, veneau de la „un înger” care încerca să-l ajute (caz publicat în revista “The World Journal”), deşi totul era creat artificial de către cei care doreau să-i distrugă familia, prestigiul şi credibilitatea.
Dispozitive de inducere a somnului au fost realizate şi experimentate în fosta URSS încă din 1974, prin unde radio pulsatorii de sincronizări cu frecvenţele de comunicare dintre anumiţi neuroni. S-a dovedit că undele radio pulsate pot modifica activitatea unor neurotransmiţători. Pulsarea s-a făcut pe frecvenţa biocurenţilor cerebrali specifici stării de somn (starea delta: 0,5-4 Hz şi preferenţial – de la 0,8 la 1 Hz). Astfel de experimente au fost realizate şi la Institutul Walter Reed Army din SUA de către Robert Becker. Cercetări ale efectelor acestor arme au fost efectuate între 1990 şi 1995 şi de către savantul rus Vladimir Lopatin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu